Helios EEPROM 24AA014

Uit Helios Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De externe eeprom op het gadget heeft een geheugen van 128 bytes. Voor deze library is er gekozen om het geheugen te verdelen voor 16 veschillende bytes, 8 verschillende integers en 3 verschillende strings van 31 characters. De plaats in het geheugen voor een byte, integer of string ligt vast. Voor het gebruik van deze functie dienen de header files Helios_EEPROM_24AA014.h en Wire.h worden toegevoegd aan de sketch. Bovendien moet Wire.begin worden aangeroepen in de setup. Deze library beschikt over de volgende functies.

Inhoud

ByteWrite

Met deze functie kan er een byte naar de externe EEPROM worden geschreven. Er kan naar 16 verschillende plaatsen een byte worden geschreven.

Syntax

void ByteWrite(int bytenumber, byte data)

Parameters

bytenumber: naar welke plaats voor bytes (0-15) in de EEPROM wordt geschreven.

data: de waarde die naar die locatie wordt geschreven.

Returns

Geen.

Example

#include <Wire.h>
#include <Helios_EEPROM_24AA014.h>
Helios_EEPROM_24AA014 ee;

void setup()
{
  Wire.begin();
  ee.ByteWrite(0,230); //write byte to byte adress 0,in setup to limit the eeprom writings
}

void loop()
{
  //for example read eeprom
}

ByteRead

Met deze functie kan er een byte uit het geheugen van de EEPROM worden gelezen. Er van 16 verschillende posities een byte worden gelezen.

Syntax

byte ByteRead(int bytenumber)

Parameters

bytenumber: welke byte (0-15) uit de EEPROM moet worden gelezen.

Returns

De waarde die op de locatie is opgeslagen.

Example

#include <Wire.h>
#include <Helios_EEPROM_24AA014.h>
Helios_EEPROM_24AA014 ee;

void setup()
{
  Wire.begin();
}

void loop()
{
  byte test = ee.ByteRead(0); //Read byte from byte adress 0
  Serial.println(test);
  delay(1000);
}

IntegerWrite

Met deze functie kan er een integer naar de externe EEPROM worden geschreven. Er kan naar 8 verschillende plaatsen een integer worden geschreven.

Syntax

void IntegerWrite(int integernumber, int data)

Parameters

integernumber: naar welke plaats voor integers (0-7) in de EEPROM wordt geschreven.

data: de waarde die naar de locatie wordt geschreven.

Returns

Geen.

Example

#include <Wire.h>
#include <Helios_EEPROM_24AA014.h>
Helios_EEPROM_24AA014 ee;

void setup()
{
  Wire.begin();
  ee.IntegerWrite(3,36821); //write integer to integer adress 3,in setup to limit the eeprom writings
}

void loop()
{
  //for example read eeprom
}

IntegerRead

Met deze functie kan er een integer uit het geheugen van de EEPROM worden gelezen. Er kan van 8 verschillende posities een integer worden gelezen.

Syntax

int IntegerRead(int integernumber)

Parameters

integernumber: welke integer(0-7) uit de EEPROM moet worden gelezen.

Returns

De waarde die op de locatie is opgeslagen

Example

#include <Wire.h>
#include <Helios_EEPROM_24AA014.h>
Helios_EEPROM_24AA014 ee;

void setup()
{
  Wire.begin();
}

void loop()
{
  unsigned int test = ee.IntegerRead(3); //Read integer from integer adress 3
  Serial.println(test);
  delay(1000);
}

StringWrite

Met deze functie kan er een string van maximaal 31 characters naar de externe EEPROM worden geschreven. Er kan naar 3 verschillende plaatsen een string worden geschreven.

Syntax

void StringWrite(int stringnumber,char *data)

Parameters

stringnumber: naar welke plaats voor strings (0-2) in de EEPROM wordt geschreven.

data: character pointer naar het adres van de tekst (maximaal 31 characters) die naar de locatie wordt geschreven.

Returns

Geen.

Example

#include <Wire.h>
#include <Helios_EEPROM_24AA014.h>
Helios_EEPROM_24AA014 ee;

void setup()
{
  Wire.begin();
  ee.StringWrite(1,"Helios Gadget"); //write string to string adress 1,in setup to limit the eeprom writings
}

void loop()
{
  //for example read eeprom
}

StringRead

Met deze functie kan er een string uit het geheugen van de EEPROM worden gelezen. Er kan van 3 verschillende posities een string worden gelezen.

Syntax

char *StringRead(int stringnumber)

Parameters

stringnumber: welke string (0-2) uit de EEPROM moet worden gelezen.

Returns

Character pointer naar het adres van de string die op de locatie is opgeslagen, maximaal 31 characters.

Example

#include <Wire.h>
#include <Helios_EEPROM_24AA014.h>
Helios_EEPROM_24AA014 ee;

void setup()
{
  Wire.begin();
}

void loop()
{ char *id;
  id = ee.StringRead(1); //Read string from string adress 1
  Serial.println(id);
  delay(1000);
}
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen

"Arduino" is een trademark van het Arduino team.
"Helios" is a design ©2013 by KITT Engineering